Dżemik 2022

Największy konkurs programowania gier dla dzieci i młodzieży w tej części Polski.

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Koło Naukowe Biometrii, Analizy i Przetwarzania Obrazów i Sygnałów Politechniki Białostockiej, Koło Naukowe .NET Politechniki Białostockiej ​​oraz Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Informatycznego ogłaszają konkurs skierowany do wszystkich uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych na stworzenie gry komputerowej wykorzystując wybraną technologię.

Konkurs odbędzie się w dniach 27 maja – 3 czerwca 2022 r.
i zostanie przeprowadzony zdalnie.

Rejestracja zostanie uruchomiona 16 maja i potrwa do 25 maja!

Do formularza rejestracyjnego, umieszczonego na stronie konkursu każdy uczestnik zobowiązany jest dołączyć skan lub zdjęcie podpisanej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
Wstępne założenia (więcej informacji w Regulaminie):

  • Wysoko cenimy wkład własny w stworzenie gry.
  • Ocenie zostanie poddany kod źródłowy aplikacji.
  • Kategorie wiekowe: Junior, Kadet, Senior.
  • Proponowane technologie: Scratch, Kodu, Unity3D (lub dowolne inne po konsultacji z jury).
  • Uczniowie mogą wykonywać pracę samodzielnie lub w drużynach (max 2 osoby).

Pamiętaj o rejestracji 16-25 maja. Nie przegap okazji!

Kontakt z organizatorami:

m.tabedzki@pb.edu.pl

Zobacz zmagania uczestników z poprzednich lat! 🙂

2021
2020
2019
2018
2017
2016