Dżemik 2023 – nowe zasady

W tegorocznym Dżemiku łączymy formę zdalną z formą stacjonarną. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów. Etap I, realizowany w formie zdalnej, polega na zaimplementowaniu w określonym terminie gry komputerowej na zadany temat i przesłaniu zrealizowanego rozwiązania do Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa, po przeanalizowaniu i ocenie nadesłanych rozwiązań, zaprosi wybrane drużyny do Etapu II. Etap II, mający miejsce na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, polega na przedstawieniu 5-10 minutowej punktowanej prezentacji „ilustrująco-promującej” zaimplementowaną grę. Sumaryczna liczba punktów poszczególnych drużyn z Etapu I i Etapu II wyłoni zwycięzców Konkursu.

Najważniejsze daty:

  • 4.05.2023 – rozpoczęcie rejestracji
  • 18.05.2023 – ogłoszenie tematu
  • 18-29.05.2023 – Etap I (zdalny) – implementacja gry na zadany temat
  • 02.06.2023 – zaproszenie wybranych drużyn do Etapu II
  • 07.06.2023 – Etap II – prezentacja zaimplementowanej gry, gala finałowa
    • prezentacje gier: 10:00 – 12:30
    • ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród: 13:00