Konkurs programowania gier dla dzieci „Dżemik”

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Koło Naukowe .NET Politechniki Białostockiej ​​oraz Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Informatycznego ogłaszają konkurs skierowany do wszystkich uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych na napisanie gry.

Konkurs odbędzie się 30 maja 2018 r.
w godzinach 9-14, Wydział Informatyki PB.

Rejestracja trwa do 29 maja!

Wstępne założenia (regulamin w oddzielnej zakładce):

Oceniać będziemy wkład własny, tzn głównie kod źródłowy.
Technika dowolna: Scratch*, Kodu*, Unity3D**.
Uczniowie mogą wykonać pracę samodzielnie lub w drużynie (do 2 osób).
Zakaz używania gotowych projektów i tylko ich przeróbek.

Rejestracja na konkurs na stronie http://dzemik.wi.pb.edu.pl/rejestracja/.