Regulamin 2019

Regulamin „Dżemiku” – Konkursu Pisania Gier Komputerowych
Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej

1. Cele konkursu:
 • promocja programowania wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (poniżej 18 roku życia),
 • kształtowanie logicznego myślenia,
 • kształtowanie pracy w zespole.

2. Konkurs „Dżemik” polega na samodzielnym bądź drużynowym (drużyna 1–2 osobowa) przygotowaniu gry komputerowej 2D lub 3D w jednym ze środowisk wybranym podczas rejestracji. Temat gry oraz szczegółowe instrukcje zostaną podane w momencie rozpoczęcia konkursu.

3. Organizatorem konkursu jest Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.

4. Terminarz
Konkurs odbędzie się 31 maja 2019 roku na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej:
9:00 – 9:30 – rejestracja zawodników
9:30 – 13:00 – konkurs „Dżemik”
13:00 – 14:00 – sprawdzanie przez jury prac uczniów
14:00 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

5. Ustalenia techniczne
 • Liczba drużyn z danej szkoły nie może przekroczyć trzech.
 • W przypadku większej liczby szkoła powinna przeprowadzić eliminacje szkolne, które wyłonią trzy najlepsze drużyny.
 • Sposób przeprowadzenia eliminacji szkolnych oraz metody oceny i kwalifikacji ustala nauczyciel odpowiedzialny w danej szkole za rejestrację drużyn.
 • Nauczyciel, który rejestruje drużyny, w czasie rejestracji wybiera oprogramowanie, które będzie dostępne w czasie konkursu dla danej drużyny. Późniejsze zmiany będą możliwe tylko po konsultacji z organizatorem.
 • Każda z drużyn będzie miała dostęp wyłącznie do jednego komputera.
 • W czasie konkursu nie będzie możliwe korzystanie z Internetu, ani z zasobów sieciowych. Jedyny wyjątek jest opisany w następnym podpunkcie.
 • Istnieje możliwość używania gotowych, prostych modeli lub materiałów ze Store, jednak będzie to uwzględniane przy ocenieniu projektów.
 • Zawodnicy nie mogą także korzystać z żadnych nośników elektronicznych, ani innej formy wymiany danych. Ewentualne zgranie plików będzie możliwe dopiero po zakończeniu konkursu.
 • Zawodnicy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych ani z żadnych innych form komunikacji elektronicznej.
 • Konsultacje z innymi zawodnikami spoza danej drużyny są surowo zabronione.

6. Ocenianie
Gra oceniana będzie w następujących aspektach (za każdy z nich można otrzymać od 0 do 5 pkt.):
 • pomysł
 • realizacja (dopracowanie)
 • scenariusz (fabuła gry)
 • wkład własny (grafika, programowanie)
 • zgodność z tematem.
Zawodnicy/drużyny będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych:
 • junior – klasy 3-6 szkoły podstawowej
 • kadet – klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz gimnazjum
 • senior – klasy 1-2 szkoły ponadgimnazjalne (do 18 roku życia)
Kategorie wykorzystywanego oprogramowania:
 • Scratch– (skierowane do najmłodszych grup wiekowych)
 • Kodu
 • Unity 3D– (skierowane do najstarszych grup wiekowych).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do połączenia poszczególnych kategorii przy ocenianiu, jeżeli liczba zgłoszonych drużyn w danej kategorii wiekowej lub w danym środowisku pracy będzie niewystarczająca do rzetelnego ocenienia.

Nagrody przyznawane będą za 1-3 miejsca.

7. Komisja konkursowa ma głos decydujący we wszystkich kwestiach nieujętych w regulaminie.

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna pod tym linkiem.